Køb og salg (annoncer)

Dansk Jagtspaniel Klub (herefter benævnt som DJSK) er som formidler af køb og salg ikke part i de aftaler/handler annoncen resulterer i. DJSK stiller alene de tekniske hjælpemidler (handelsplads) til rådighed i forbindelse med aftalerne/handlerne.

DJSK er således hverken sælger eller leverandør af de hunde, der sættes til salg eller tilbydes til parring, og er således ikke pålagt de juridiske forpligtelser, som gælder for sælgere af disse hunde.

DJSK er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for en sælgers adfærd eller de hunde, sælger udbyder til salg på DJSK.dk – uanset om sælger er en privatperson eller en erhvervsdrivende.

DJSK er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de hunde, der handles på DJSK.dk eller for, at beskrivelser af hundene er korrekte.

For aftaler og handler indgået med DJSK.dk som formidler gælder de almindelige regler i dansk lovgivning (herunder forbrugeraftaleloven, købeloven og aftaleloven).

Varen du køber kan være både oprettelse af en annonce, men også tilkøb til din annonce. Pt. Har vi følgende ydelser:

  • Standard oprettelse af annonce
  • Tilkøb (Fremhævet annonce)

Indrykning af annonce

Når du indrykker en betalingsannonce på DJSK.dk, er du først endeligt forpligtet, når du godkender indrykning af din annonce.

Du udformer selv din annonce og er selv ansvarlig for indholdet (men DJSK.dk forbeholder sig ret til at redigere din annonce i henhold til DJSK.dk’s regler for annoncering). Du kan løbende se og vurdere annoncens udformning.

Når du indrykker en annonce, bliver dit navn, adresse, tlf.nr. og e-mail automatisk vist i din annonce, således at interesserede brugere kan komme i kontakt med dig.

Du vil modtage en mail som ordrebekræftelse på din indrykning og evt. betaling.

Når din annonce ikke længere er relevant (f.eks. når en hund, der er sat til salg, er solgt), er du forpligtet til at slette annoncen.

Betaling over internettet

Enhver form for online pengeoverførsel til DJSK.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der oprettes en krypteret forbindelse mellem dig og DJSK.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et låseikon, hvor låsen er lukket.

DJSK.dk har en indløsningsaftale med Clearhaus. Dette indebærer, at vi opfylder særdeles høje krav til sikkerheden på DJSK.dk. Med henblik på at tilvejebringe maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger gemmer DJSK.dk således ikke dine kortoplysninger.

Når du indrykker din annonce, anses din vare som leveret og pengene kan trækkes.

DJSK.dk tager følgende betalingskort: Mastercard, VISA, VISA/Dankort og MobilePay

Fortrydelsesret for tjenesteydelser

For alle tjenesteydelser, som du kan erhverve på DJSK.dk, er der tale om videregivelse af oplysninger og viden i form af annoncer mv. Når oplysningerne er videregivet fra dig til DJSK.dk, harlevering fundet sted. Tjenesteydelsen er dermed modtaget og taget i brug af dig, hvorved ydelsen ikke kan tilbageleveres. Det betyder, at indrykning af annoncer mv. på DJSK.dk ikke kan fortrydes.

Fortrydelsesret ifm. handler indgået via DJSK.dk

DJSK.dk fungerer som formidler af oplysninger mellem sælger og køber. Hvis du vil fortryde/klage over en hund, du har købt via DJSK.dk, skal du derfor henvende dig til den egentlige sælger af hunden. Den egentlige sælger er således den person, som har indrykket annoncen vedrørende den pågældende hund på DJSK.dk. Sælger kan enten være en privatperson eller en erhvervsdrivende – og der gælder forskellige regler afhængig af, om der er tale om en privatperson eller en erhvervsdrivende.

Hvis der er tale om en handel mellem to private personer, kan køber og sælger selv aftale vilkårene.

Er sælgerenderimod erhvervsdrivende, er der tale om et forbrugerkøb, og da er køber sikret nogle bestemte rettigheder (herunder kravet om 14 dages returret i henhold til forbrugeraftaleloven).

Regler for annoncering

Når du annoncerer på DJSK.dk, er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Du må kun annoncere hunde på DJSK.dk, du selv ejer eller har ejerensbemyndigelse til at oprette annoncen for.

Hver hund skal tilmeldes for sig (flere hunde må ikke optræde i samme annonce), men har du flere hunde til salg, der skal sælges samlet, kan du i hverannonce henvise til dine øvrige annoncer.

En annonce må ikke ændres således, at indholdet omskrives til en anden salgshund. Det betyder, at der skal oprettes en ny annonce pr. hund.

Hvem handler du med

Når du annoncerer på DJSK.dk, handler du med:

Dansk Jagtspaniel Klub
Danmark
info@djsk.dk
Mobil: +45 6053 4410
CVR nr. 42 03 71 33

Kommende arrangementer

Vinderklasse Working Test - 15. juni 2024 - Jylland

15-06-2024 09:00

250,00 kr.

Med hund

Åbenklasse Working Test - 15. juni 2024 - Jylland

15-06-2024 09:00

250,00 kr.

Med hund

Vinderklasse Working Test - 16. juni 2024 - Fyn

16-06-2024 09:00

250,00 kr.

Med hund

Åbenklasse Working Test - 16. juni 2024 - Fyn

16-06-2024 09:00

250,00 kr.

Med hund